Vòng Bi, Bạc Đạn | vongbibacdan.com

Ký Hiệu Thông Số Kỹ Thuật Của Các Loại Vòng Bi

Ký Hiệu Thông Số Kỹ Thuật Của Các Loại Vòng Bi

Thông số kỹ thuật và các loại vòng bi

 • d : Đường kính trong .
 • D : Đường kính ngoài .
 • d2 : Đường kính mặt ngoài lớn nhất của ca trong .
 • D2 : Đường kính mặt trong lớn nhất của ca ngoài .
 • B : Độ dày
 • di : Kích thước đường lăn ở ca trong .
 • Di : Kích thường đường lăn của ca ngoài .

Vòng bi bạc đạn có các kích cỡ sau :

 • Bi siêu nhỏ : D<26 mm bi=”” nh=”” 26=”” d=”” 60 mm=”” p=””>
 • Bi nhỏ và vừa : 60<d
 • Bi lớn 200<d
 • Bi hạng to và nặng D>2000mm