Vòng Bi, Bạc Đạn | vongbibacdan.com

Ký Hiêu Thông Số Kỹ Thuật Của Các Loại Vòng Bi

Thông số kỹ thuật và các loại vòng bi

 • d : Đường kính trong .
 • D : Đường kính ngoài .
 • d2 : Đường kính mặt ngoài lớn nhất của ca trong .
 • D2 : Đường kính mặt trong lớn nhất của ca ngoài .
 • B : Độ dày
 • di : Kích thước đường lăn ở ca trong .
 • Di : Kích thường đường lăn của ca ngoài .

Vòng bi bạc đạn có các kích cỡ sau :

 • Bi siêu nhỏ : D<26 mm bi=”” nh=”” 26=”” d=”” 60 mm=”” p=””>
 • Bi nhỏ và vừa : 60<d
 • Bi lớn 200<d
 • Bi hạng to và nặng D>2000mm